Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stator
stator
['steitə]
danh từ
(điện học) Xtato, phần tĩnh (trong máy phát điện)


/'steitə/

danh từ
(điện học) Xtato, phần tĩnh (trong máy phát điện)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "stator"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.