Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
station file


Lĩnh vực: toán & tin
station file
Giải thích VN: Là file AML chứa các lệnh cần thiết để thiết lập môi trường cho hiển thị đồ họa và nhập dữ liệu đồ họa. Thông thường, file station chứa các lệnh định nghĩa thiết bị hiển thị, thiết bị AML và thiết bị đầu cuối, kiểu bàn số hóa, nếu có, và phương pháp nhập tọa độ.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.