Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stateliness
stateliness
['steitlinis]
danh từ
sự oai vệ, sự oai nghiêm, sự trịnh trọng


/'steitlinis/

danh từ
sự oai vệ, sự oai nghiêm
sự trịnh trọng (văn phong)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "stateliness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.