Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
starting motor


    Chuyên ngành kỹ thuật
bộ khởi động
bộ khởi động động cơ
động cơ khởi động
động cơ phát động
máy phát hành động cơ
    Lĩnh vực: cơ khí & công trình
máy khởi động động cơ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.