Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
star sign
danh từ
bất cứ cái nào trong 12 kí hiệu của hoàng đạostar+sign
['stɑ:'sain]
danh từ
(thông tục) bất cứ cái nào trong 12 kí hiệu của hoàng đạoGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.