Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stake-boat
stake-boat
['steik'bout]
danh từ
thuyền cữ (dùng làm cữ để xác định đường đua trong cuộc đua thuyền)


/'steikbout/

danh từ
thuyền cữ (dùng làm cữ để xác định đường đua trong cuộc đua thuyền)

Related search result for "stake-boat"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.