Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stage fright
stage+fright
['steidʒ'frait]
danh từ
sự run sợ khi ra trình diễn (lần đầu tiên); sự hồi hộp khi đứng trước khán giả (của người diễn viên)


/'steidʤ'frait/

danh từ
sự run sợ khi ra trình diễn (lần đầu tiên)

Related search result for "stage fright"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.