Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spoons

spoons
['spu:nz]
danh từ số nhiều
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tiền, xìn


/'spu:nz/

danh từ số nhiều
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tiền, xìn

Related search result for "spoons"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.