Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spoon-bait
spoon-bait
['spu:n'beit]
danh từ
mồi thìa (mồi bằng kim loại, hình thìa, để nhử cá)


/'spu:nbeit/

danh từ
môi thìa (mồi bằng kim loại, hình thìa, để nhử cá)

Related search result for "spoon-bait"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.