Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sponge-cloth
sponge-cloth
['spʌndʒ'klɔθ]
danh từ
vải xốp; khăn xốp


/'spʌndʤklɔθ/

danh từ
vải xốp; khăn xốp

Related search result for "sponge-cloth"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.