Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sponge-cake
sponge-cake
['spʌndʒ'keik]
danh từ
bánh xốp (làm bằng trứng, đường và bột)


/'spʌndʤkeik/

danh từ
bánh xốp

Related search result for "sponge-cake"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.