Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
splutterer
splutterer
['splʌtərə]
danh từ
người nói lắp bắp, người nói ấp úng


/'splʌtərə/

danh từ
người nói lắp bắp, người nói ấp úng

Related search result for "splutterer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.