Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
splatter-dash
splatter-dash
['splætə'dæ∫]
danh từ
tiếng động ầm ầm
sự ầm ĩ


/'splætədæʃ/

danh từ
tiếng động ầm ầm
sự ầm ĩ

Related search result for "splatter-dash"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.