Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
splashing
danh từ
tiếng sóng vỗ
sự phun nước
sự dìm ướt
sự bắn tung toésplashing
['splæ∫iη]
danh từ
tiếng sóng vỗ
sự phun nước
sự dìm ướt
sự bắn tung toé


▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.