Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
splash-board
splash-board
['splæ∫'bɔ:d]
danh từ
cái chắn bùn; tấm chắn tia phun


/'splæʃbɔ:d/

danh từ
cái chắn bùn

Related search result for "splash-board"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.