Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
speed-reducer
speed-reducer
['spi:dri'dju:sə]
danh từ
(kỹ thuật) bộ giảm tốcbộ giảm tốc

/'spi:dri'dju:sə/

danh từ
(kỹ thuật) bộ giảm tốc

Related search result for "speed-reducer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.