Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sparking-plug
sparking-plug
['spɑ:kiη'plʌg]
Cách viết khác:
spark-plug
['spɑ:k'plʌg]
danh từ
Buji (xe ô tô...)


/'spɑ:kiɳplʌg/ (spark-plug) /'spɑ:kplʌg/
plug) /'spɑ:kplʌg/

danh từ
Buji (xe ô tô...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.