Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spangle
spangle
['spæηgl]
danh từ
vàng dát, bạc dát (để trang sức quần áo); trang kim
vú lá sồi (nốt phồng trên lá sồi)
ngoại động từ
điểm (quần áo...) bằng trang kim


/'spæɳgl/

danh từ
vàng dát, bạc dát (để trang sức quần áo), trang kim
vú lá sồi (nốt phồng trên lá sồi)

ngoại động từ
điểm (quần áo...) bằng trang kim

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "spangle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.