Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spa-water
spa-water
['spɑ:'wɔ:tə]
danh từ
nước suối khoáng


/'spɑ:,wɔ:tə/

danh từ
nước suối khoáng

Related search result for "spa-water"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.