Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sowing
sowing
['souiη]
danh từ
sự gieo hạt


/'souiɳ/

danh từ
sự gieo hạt

Related search result for "sowing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.