Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sou'
danh từ
(dạng tắt của south dùng trong từ ghép)
sou'-east
đông nam
sou'-sou'-west nam-đông-namsou'
[sau]
danh từ
(dạng tắt của south dùng trong từ ghép)
sou'-east
đông nam
sou'-sou'-west
nam-đông-namGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.