Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sorcery
sorcery
['sɔ:səri]
danh từ
phép phù thuỷ, ma thuật


/sorcery/

danh từ
phép phù thuỷ, yêu thuật

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sorcery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.