Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sorb
sorb
[sɔ:b]
danh từ
(thực vật học) cây thanh lương trà
quả thanh lương trà (như) sorb-apple


/sɔ:b/

danh từ
(thực vật học) cây thanh lương trà
quả thanh lương trà ((cũng) sorb-apple)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sorb"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.