Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
song-plugging
song-plugging
['sɔη'plʌgiη]
danh từ
sự phổ biến một bài hát (bằng cách cứ hát lải nhải suốt ngày)


/'sɔɳ'plʌgiɳ/

danh từ
sự phổ biến một bài hát (bằng cách cứ hát lải nhải suốt ngày)

Related search result for "song-plugging"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.