Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
solve/sɔlv/

ngoại động từ

giải quyết (một vấn đề)

(toán học) giải (một phương trình)

    to solve an equation giải một phương trình

(từ cổ,nghĩa cổ) tháo gỡ (nút...)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "solve"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.