Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
solicitous
solicitous
[sə'lisitəs]
tính từ
(solicitous for / about something / somebody) rất quan tâm và lo lắng về cái gì/ai
a solicitous husband
một người chồng rất quan tâm


/sə'lisitəs/

tính từ
ham muốn, ước ao
to be solicitous of something ước ao điều gì
lo lắng, lo âu

Related search result for "solicitous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.