Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sober-minded
sober-minded
['soubə'maindid]
tính từ
nghiêm túc và chu đáo; nghiêm trang


/'soubə'maindid/

tính từ
điềm đạm, trầm tĩnh

Related search result for "sober-minded"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.