Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
so leadj
unequal, rough alternate
góc so le alternate angle

[so le]
tính từ
unequal, rough
alternate
góc so le
alternate angleGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.