Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
snowflake

snowflake


snowflake

Snowflakes are made of snow - they are crystals. No two snowflakes look alike, but they all have six sides.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.