Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
snatchy
snatchy
['snæt∫i]
tính từ
đứt đoạn, từng khúc, không đều


/'snætʃi/

tính từ
đứt đoạn, từng khúc, không đều

Related search result for "snatchy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.