Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
smutch
smutch
[smʌt∫]
danh từ
(như) smudge
ngoại động từ
(như) smudge


/smʌtʃ/

danh từ
(như) smudge

ngoại động từ
(như) smudge

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "smutch"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.