Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
smudgy
smudgy
['smʌdʒi]
Cách viết khác:
smutchy
['smʌt∫i]
tính từ
bẩn, dơ, nhem nhuốc


/'smʌdʤi/ (smutchy) /'smʌtʃi/

tính từ
bẩn, dơ, nhem nhuốc

Related search result for "smudgy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.