Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
small-sword
small-sword
['smɔ:l'sɔ:d]
danh từ
kiếm ngắn, đoản kiếm


/'smɔ:lsɔ:d/

danh từ
kiếm ngắn, đoản kiếm

Related search result for "small-sword"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.