Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slut
slut
[slʌt]
danh từ
người đàn bà nhếch nhác bẩn thỉu; người đàn bà dâm đãng
đứa con gái hư


/slʌt/

danh từ
người đàn bà nhếch nhác bẩn thỉu
(đùa cợt) con gái

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "slut"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.