Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slush/slʌʃ/

danh từ ((cũng) slosh)

bùn loãng

tuyết tan

mỡ thừa, mỡ bỏ đi (ở tàu thuỷ)

chất quét phủ (quét bên ngoài kim loại để cho khỏi gỉ...)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "slush"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.