Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slouchingly
slouchingly
['slaut∫iηli]
phó từ
vai thõng xuống; thườn thượt
luộm thuộm


/'slautʃiɳli/

phó từ
vai thõng xuống; thườn thượt
luộm thuộm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.