Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slouch hat
slouch+hat
['slaut∫'hæt]
danh từ
mũ mềm, vành rộng bẻ cong xuống


/'slautʃ'hæt/

danh từ
mũ vành bẻ cong xuống


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.