Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slothful
slothful
['slouθfl]
tính từ
lười biếng, uể oải


/'slouθful/

tính từ
lười biếng, uể oải

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "slothful"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.