Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slopewise
slopewise
['sloupwaiz]
phó từ
nghiêng, dốc


/'sloupwaiz/

phó từ
nghiêng, dốc


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.