Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slop-shop
slop-shop
['slɔp'∫ɔp]
danh từ
cửa hàng bán quần áo may sẵn rẻ tiền


/'slɔpʃɔp/

danh từ
cửa hàng bán quần áo may sẵn rẻ tiền

Related search result for "slop-shop"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.