Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slop-seller
slop-seller
['slɔp'selə]
danh từ
người bán quần áo may sẵn rẻ tiền


/'slɔp,selə/

danh từ
người bán quần áo may sẵn rẻ tiền


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.