Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sloe
sloe
[slou]
danh từ
quả mận gai
cây mận gai


/slou/

danh từ
quả mận gai
cây mận gai

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sloe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.