Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sleekness
sleekness
['sli:knis]
danh từ
tính chất bóng, tính chất mượt (tóc..)
sự mỡ màng; tình trạng trông béo tốt và giàu có (người)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự khéo, sự ngọt xớt (lời nói, thái độ)
kiểu dáng đẹp


/'sli:knis/

danh từ
tính chất bóng, tính chất mượt

Related search result for "sleekness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.