Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slavey
slavey
['slævi]
danh từ
(từ lóng) người đầy tớ gái (ở quán trọ)


/'slævi/

danh từ
(từ lóng) người đầy tớ gái (ở quán trọ)

Related search result for "slavey"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.