Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slap-bang
slap-bang
[slæp'bæη]
phó từ
xem slap


/slæp'bæɳ/

phó từ
thình lình, đột nhiên
mạnh mẽ, dữ dội; ầm ĩ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ẩu, bừa; liều lĩnh

Related search result for "slap-bang"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.