Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slack lime
slack+lime
['slæk'laim]
danh từ
vôi (đã) tôi


/'slæk'laim/

danh từ
vôi (đã) tôi

Related search result for "slack lime"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.