Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
skew-whiff
tính từ
lệchskew-whiff
[,skju:'wif]
tính từ
(thông tục) lệch
you've got your hat on skew-whiff
anh đã đội mũ lệchGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.