Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sirupy
sirupy
['sirəpi]
tính từ
như xi-rô; ngọt như xi-rô; đặc sánh như xi-rô


/'sirəpi/

tính từ
như xi-rô; ngọt như xi-rô; đặc sánh như xi-rô

Related search result for "sirupy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.