Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sinlessness
sinlessness
['sinlisnis]
danh từ
sự vô tội; tình trạng không bao giờ phạm tội


/'sinlisnis/

danh từ
sự vô tội

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.