Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sign on


    Chuyên ngành kinh tế
đăng ký thất nghiệp
điểm danh lúc đến sở làm (của công nhân trong các xưởng)
giao công việc
kiểm danh lúc đến sở làm (của công nhân trong các xưởng)
ký hợp đồng làm thuê
ký hợp đồng thuê (công nhân)
ký sổ khi đến làm việc
nhận làm việc
tuyển dụng
    Chuyên ngành kỹ thuật
đăng nhập
khởi nhập
    Lĩnh vực: toán & tin
kết nối với hệ thống
trình diện


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.